Home | O nas | Nasza oferta | Uniqa-info | Warta-info | Kontakt z nami   

 Warta S.A.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A.

Senior polskiego rynku ubezpieczeń. Lider wśród prywatnych firm ubezpieczeń majątkowych i osobowych, który łączy przedwojenne tradycje z nowoczesnością.

TRADYCJA, Z TRADYCJĄ ...

WARTA powstała jesienią 1920 roku w Poznaniu. Intencją jej założycieli było stworzenie polskiej organizacji reasekuracyjnej. Wielkopolska solidność, rzetelność w interesach i rozwaga sprawiły, że firma rozwijała się bardzo dynamicznie. W 1931 roku przeniosła swoją siedzibę do Warszawy.

Po trudnych latach wojny i okupacji świadczyła usługi reasekuracyjne, rozszerzone następnie o ubezpieczenia bezpośrednie: żeglugi morskiej, transportu lotniczego, handlu zagranicznego i obrotu dewizowego.

W latach 60. WARTA współpracowała z blisko 250 organizacjami ubezpieczeniowymi z całego świata, stając się - w ich opinii - "wyspą zdrowego biznesu w bloku wschodnim". Już wtedy była instytucją powszechnego zaufania i wzorem solidności.

Zmiany systemowe przełomu lat 80. i 90. zastały WARTĘ przygotowaną i w pełni otwartą na nową sytuację rynkową. Rok 1993 rozpoczął nowy okres działalności spółki. WARTA stała się prywatną firmą ubezpieczeniową.

Szybki rozwój Towarzystwa, wprowadzenie do portfela ubezpieczeń dla Klientów indywidualnych i znaczne poszerzenie oferty dla firm i przedsiębiorstw spowodowały, że akcjonariusze wprowadzili akcje WARTY do obrotu publicznego. Pierwsze ich notowanie na rynku podstawowym odbyło się w maju 1995 r. WARTA stała się zarazem pierwszą polską firmą ubezpieczeniową notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych.

WSPÓŁCZESNOŚĆ - NOWOCZESNOŚĆ

Teraźniejszość WARTY to ustabilizowana i niekwestionowana druga pozycja wśród firm ubezpieczeniowych w Polsce. To wiarygodność finansowa, utrwalony wizerunek firmy opiekuńczej i godnej zaufania. Klienci wysoko cenią WARTĘ. Dowodem na to są prestiżowe nagrody przyznane firmie: Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, trzy diamenty do Statuetki Lidera Polskiego Biznesu przyznanej przez Business Centre Club, dwukrotnie tytuł Firmy X-lecia nadany przez Polski Klub Biznesu, Srebrny Parasol - nagroda dla instytucji finansowych, oferujących najlepsze produkty dla przedsiebiorstw i przedsiębiorców, dwa Medale Europejskie od Business Centre Club - dla ubezpieczenia WARTA MiŚ oraz dla ubezpieczenia OC Menedżerów, dwukrotnie otrzymana od czytelniczek Twojego Stylu Alicja - za pakiet TOREBKA oraz za WARTA MOTO ASSISTANCE. Lidera Polskiego Biznesu, Firmy Roku, Najlepszej Spółki Rynku Podstawowego '98 i wyróżnienie Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych za największy wzrost kursu akcji na Giełdzie w 1998 r.

WARTA stara się sprostać wymaganiom nawet najbardziej wymagających Klientów. W razie potrzeby opracowuje indywidualne programy ubezpieczeń. Ubezpiecza każdego i wszystko. Zarówno przeciętnego Kowalskiego, jego dom, samochód, daczę, bagaż w podróży, komórkę itd., jak i biznesmena Kowalskiego, jego firmę i cały dobytek. Firma towarzyszy ludziom w "zdrowiu i w chorobie".

Dla swoich Klientów otworzyła nowoczesne Centrum Likwidacji Szkód. Stworzyła programy: WARTA KLIENT SERWIS i WARTA KONTAKT, zapewniające pełen komfort usług i całodobową opiekę przedstawiciela WARTY. Wszelkie formalności ograniczyła do minimum, a język warunków ubezpieczeniowych uczyniła bardziej zrozumiałym. Dla swoich wiernych Klientów utworzyła także Klub Klienta WARTY, zapewniając każdemu posiadaczowi Karty liczne zniżki i przywileje.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. działa kompleksowo. Oferuje ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Jej siostrzane Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA VITA S.A. - polisy na życie, a PTE DOM S.A., którego jest udziałowcem - ubezpieczenia emerytalne. Jednocześnie jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych. Współpracuje z Komisją Gospodarczą ONZ - z Komitetem Rozwoju Handlu oraz z Grupą Roboczą ds. Ubezpieczeń i Podgrupą ds. Reasekuracji. W Polsce jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i wielu innych organizacji.

WARTA jest firmą uniwersalną. Na dzisiejszy wizerunek Towarzystwa pracowały cztery pokolenia polskich ubezpieczeniowców, a jego poznański rodowód, powszechnie kojarzący się z solidnością, rzetelnością i rozwagą w interesach, pozwolił zbudować firmę wiarygodną i bezpieczną finansowo, gotową sprostać wyzwaniom zmieniającego się nieustannie rynku.

WARTA jako jedyna Polska firma otrzymała od prestiżowej agencji Standard & Poor's wysoką ocenę BBBpi.
Rating BBBpi oznacza bezpieczeństwo i dobrą kondycję finansową ubezpieczyciela. Potwierdza gwarancje wypłacalności i stabilności finansowej WARTY, lepszy wynik techniczny, coraz lepszy system oceny ryzyka i sprawniejszy proces likwidacji szkód.

Wszystkie działania i cechy Towarzystwa znajdują odbicie w słowach - Z WARTĄ WARTO

Dokładamy wszelkich starań, aby hasło to było zapisem naszych faktycznych działań i intencji, a nie tylko reklamowym sloganem. Ocenę tego, na ile nam się to udaje - pozostawiamy Państwu. Zarówno tym, którzy znają nas już dobrze, jak i tym, którzy dopiero nas poznają.